Daily Archives: November 15, 2019

Հրաշք

4 Էս դարում Մըսըր անհաղթ ու հզոր Մըսրա Մելիքն էր նըստած թագավոր։ Հենց որ իմացավ՝ էլ Մըհեր չըկա, Վեր կացավ կըռվով Սասունի վըրա։ Ձենով Օհանը ահից սարսափած՝ Թըշնամու առաջն ելավ գըլխաբաց, Աղաչանք արավ, ընկավ ոտները. — Դու եղիր, ասավ, մեր … Continue reading

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment