Առաջադրանք

Հարցեր և առաջադրանքներ «Սասունցի Դավթի» XII, XIII Հատվածների համար:

նկարագրիր Մըսրա Մելիքին

 

ինչու 40 կույր աղջիկ
1. Յուրաքանչյուր հատվածից դուրս գրիր մի տող, որը կարող է այդ հատվածի վերնագիր դառնալ:

Դավիթը հետ բերեց իր հայրիկին
2. Ի՞նչը զայրացրեց Մսրա Մելիքին:

Որ դավիթը հետ էր բերում իր քանդածը
4. XII հատվածը պատմիր Դավթի անունից:

Ես էլ,  որ իմացա,
— Անո՛ւշ հորեղբայր, հորեղբա՛յր ասավ,
Որբ եմ ու անտեր աշխարքի վըրա,
Հեր չունեմ՝ դու ինձ հերություն արա՛։
Էլ չեմ իջնի ես Մարութա սարից,
Մինչև չըշինեմ մեր վանքը նորից։
Քեզանից կուզեմ հինգ հարյուր վարպետ,
Հինգ հազար բանվոր մըշակ նըրանց հետ,
Որ գան՝ էս շաբաթ կանգնեն ու բանեն,
Առաջվան կարգով մեր վանքը շինեն։
Գընաց Օհանը ու բերավ իր հետ
Հինգ հազար բանվոր, հինգ հարյուր վարպետ։
Վարպետ ու բանվոր եկան կանգնեցին,
Չըրը՛խկ հա թըրը՛խկ նորից շինեցին,
Առաջվան կարգով, փառքով փառավոր
Բարձըր Մարութա վանքը Տիրամոր։
Ցըրված միաբանք ետ նորից եկան,
Նորից թընդացին աղոթք, շարական.
Ու երբ շեն արավ հոր վանքը նորից,
Ձած իջավ Դավիթ Մարութա սարից։
5. XII հատվածը պատմիր Կոզբանդինի անունից:

Ես Մըսրա Մելիքի Կոզբանդինի եմ:

This entry was posted in Մայրենի, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s