Առաջադրանք

15 հատ պարզ բառ-տուն, շտապ, քար, սար, գիր, մազ, մաս,տեղ, բառ, տառ, կաթ, մատ, սուր, շուն, ծիտ,

15 հատ ածանցաոր- խնձորենի, նռենի, դանբուլենի, ծիրանենի, շլորենի, բալենի, տնակ, հավանով, թթենի, սալորենի, տգեղ, անշոր, անգույն, գլխավոր, անասուն,

15 հատ բարդ բառ- տնտեսագետ, հեռախոս , քարագետ, սարագագաթ, դեղագետ, լուսարձակ, օդաչու, տեղագետ, բառաբարդում, տառագրել, ավտոմեքենա, ծառատունկ, հառսնաքույր, հորեղբայր, մորեղբայր,

15 հատ բարդ ածանցաոր բառ- անհեռախոս, անօդաչու, անգրագետ, անձեռագոռծ, հավաբնում, հյուսիսարևելյան, քարքարոտ, հայգերմանական, կապտականաչագույն, ձկնորսություն, մայրաքաղաքային, երկրաչափական, ստորգետնյա, հազարամյակ, գեղանկարչություն,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s