Daily Archives: November 29, 2019

Առաջադրանք

Սասունցի Դավիթ, X, XI հատվածների համար Առաջադրանքներ. 1. Բացատրիր նշված արտահայտությունները կրակ դառնալ-ուժեղ դառնալ Ճարը կտրած-հուսահատված վիշապի նման-շատ ուժեղ ապրուստը կտրել-ախքատացնել մտքի ծովն ընկած-մտքերով ընկնել 2. Ինչպիսին է Որսասարը Մհերի օրոք:   Որսասարը Մհերի օրով շատ կենդանիներ կայն եղնիկ կխտար … Continue reading

Posted in Մայրենի, Uncategorized | Leave a comment